Norweski Uniwersytet w Bergen bada to zagadnienie pytając, w jaki sposób estetyka białej farby pomogła przyczynić się do supremacji białych i pomogła „wybielić świat”.

„Białość jest nie tylko kulturowym i społecznym warunkiem związanym z kolorem skóry, przywilejami i systematycznym wykluczeniem, ale materializuje się wszędzie wokół nas” – czytamy w podsumowaniu badania.

„Chociaż Norwegia nie należy do grona byłych potęg kolonialnych ten projekt pokaże, w jaki sposób kraj ten odegrał wiodącą rolę na świecie w ustanowieniu bieli jako nadrzędnego koloru” – napisano – gdyż do tej pory jednak ta historia była mniej znana naukowcom i opinii publicznej”.

Badanie nad bielą i farbą, nazwane NorWhite, analizuje opracowany w Norwegii pigment do farby, biel tytanową, z „historycznej, estetycznej i krytycznej” perspektywy , aby określić, w jaki sposób upowszechnienie tego koloru przyczyniło się do „transformacji społecznej”, a także w jaki sposób innowacja ta doprowadziła do „ogólnoświatowych konsekwencji”.

Norweska Rada ds. Badań, agencja rządowa, finansuje badanie przeprowadzone przez profesora nadzwyczajnego i historyka Uniwersytetu w Bergen, Ingrid Halland, poprzez grant w wysokości 12 milionów koron norweskich (około 1,2 miliona dolarów amerykańskich) w celu zbadania historycznego dziedzictwa koloru farby, jego pochodzenia w Norwegii. „Ogólnym celem NorWhite jest krytyczne i wizualne zbadanie kulturowych i estetycznych warunków wstępnych złożonej i niezbadanej części norweskiej technologii i historii innowacji, która – jak twierdzi ten projekt – uczyniła świat bielszym” – czytamy w opisie.

Badanie Uniwersytetu w Bergen jest tylko najnowszym przykładem wokistowskich analiz „białości” w szkolnictwie wyższym.

W Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku szkoły publiczne w Los Angeles narzuciły ideę, że „zasługa” i „indywidualizm” to pojęcia wywodzące się z „białości” i należy je kwestionować.

Fox News Digital uzyskał w zeszłym roku dokumenty od rządowej grupy kontrolnej Judicial Watch wskazujące, że Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych w West Point była również jedną z instytucji, które w zeszłym roku wzięły „białość” na celownik za sprawą programu nauczania opartego na krytycznej teorii rasy.