Niedawno pewien kanadyjski polityk stwierdził, że wydaje się, iż w Kanadzie wszystko jest teraz popsute. Ale czy Kanada jest popsuta? W imieniu National Post przeprowadziliśmy ankietę wśród Kanadyjczyków od 20 do 22 stycznia 2023 r., aby dowiedzieć się więcej o ich poglądach czytamy na stronach https://leger360.com/

całość sondażu do pobrania tutaj

67% Kanadyjczyków zgadza się ze stwierdzeniem kanadyjskiego polityka,  że „wydaje się, iż w tym kraju wszystko jest popsute”.

50% Kanadyjczyków jest złych z powodu tego jak rządzi się dzisiaj  Kanadą.

68% Kanadyjczyków twierdzi, że rosnące koszty życia i inflacja/stopy procentowe są najważniejsze, jeśli chodzi o kwestie mające wpływ na nich i ich rodziny.

37% Kanadyjczyków uważa, że ​​stan służby zdrowia jest kwestią, na której najbardziej skupiają się rządy i decydenci w ich prowincji.

Ankieta internetowa została przeprowadzona wśród 1554 Kanadyjczyków w wieku co najmniej 18 lat za pośrednictwem internetowego panelu LEO firmy Leger.
Dane zbierano od 20 do 22 stycznia 2023 roku.