Obchody 15 lecia Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego “Orzeł Strzelecki” w Kanadzie, które założył i któremu przewodniczy Grzegorz Waśniewski. Stowarzyszenie pielęgnuje pamięć dzieła Kazimierza Świtonia, żołnierzy wyklętych, KL Warschau, Rzezi Wołyńskiej i działa szeroko na niwie charytatywnej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Guelph w południowym Ontario.