Andrzej Kumor komentuje ingerencję Chin w kanadyjską politykę