Sąd apelacyjny Quebecu niebawem wyda decyzję w sprawie dalszych losów procesu z pozwu zbiorowego dotyczącemu eksperymentów medycznych prowadzonych w latach 50. i 60. XX wieku w szpitalu psychiatrycznym w Montrealu. Ofiary i ich rodziny domagają się uchylenia immunitetu Stanów Zjednocznych i pociągnięcia tego państwa do odpowiedzialności za szkody wyrządzone ofiarom projektu MK-ULTRA, który miał być finansowany przez CIA i kanadyjski rząd. Pozew złożono przeciwko McGill University, Royal Victoria Hospital w Montrealu, rządowi Kanady i Stanów Zjednoczonych.

W sierpniu ubiegłego roku sąd najwyższy w Quebecu stwierdził, że amerykański rząd nie może być pozwany w związku z MK-ULTRA. Prawnicy z USA utrzymywali, że od lat 40. do lat 60. XX wieku – czyli w czasie, kiedy prowadzono kontrowersyjny program – krajom przysługiwał w Kanadzie absolutny immunitet.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Ofiary eksperymentów i ich rodziny złożyły apelację. Eksperymenty były prowadzone w Allan Memorial Institute w Montrealu. Stosowano metody prania mózgu, m.in. eksperymentalne leki, serie elektrowstrząsów i celowe zaburzanie snu. Ofiary programu traciły pamięć i cofały się w rozwoju umysłowym do stanu dziecka.

Prawnik reprezentujący rząd USA powiedział w sądzie apelacyjnym, że jego kraj powinien korzystać z immunitetu i jakiekolwiek sprawy wnoszone przeciwko Stanom Zjednoczonym należy rozpatrywać w tym kraju.

Prawnik ofiar i ich rodzin, Jeff Orenstein, uważał, że kanadyjski State Immunity Act z 1982 roku, który ustala zasady pozywania innych państw w Kanadzie, może działać wstecz i odnosić się do sprawy MK-ULTRA. Zwrócił uwagę na zapis mówiący o tym, że inne kraje mogą być pozwane, jeśli sprawa dotyczy uszkodzenia ciała.

Orenstein zauważył też, że zdarzały się już wyjątki dotyczące lat 50. i 60., kiedy w grę wchodziły działania komercyjne.

Podsumowując, prawnik powiedział, że obywatele Kanady, którzy doznali obrażeń, nie powinni być zmuszani do jeżdżenia do USA, by domagać się sprawiedliwości.

Pozew został złożony w styczniu 2019 roku. Nie uzyskał jeszcze autoryzacji sądowej. Można w nim przeczytać, że kanadyjski rząd finansował „leczenie psychiatyrczne” prowadzone przez dra Ewena Camerona w Allan Memorial Institute w latach 1948-64, które miało być częścią projektu CIA, MK-ULTRA, obejmującego techniki kontroli umysłu.