W 2021 roku liberałowie powiedzieli, że radykalnie zwiększą finansowanie Canada Media Fund ale finansowanie to łączy się z promowaniem różnorodności, równości i integracji (DEI).

Canada Media Fund ma nadzorować pulę funduszy, która wspiera tworzenie kanadyjskich projektów medialnych w dziedzinie sztuki teatralnej, programów dla dzieci, filmów dokumentalnych, a nawet gier wideo. Zgodnie z najnowszym raportem rocznym, około połowa jej środków (184 miliony dolarów) pochodzi od rządu federalnego za pośrednictwem Departamentu Dziedzictwa (kolejna prawie połowa pochodzi CRTC). Departament ma również prawo powoływania dwóch członków zarządu funduszu.

Canada Media Fund ma jednak o wiele szerszą agendę niż  finansowanie tworzenia treści. Dzięki większym funduszom federalnym uzyskanym po poprzednich wyborach, jest teraz odpowiedzialna za projekty edukacji ekologicznej,  oraz spełnienie tzw kwot tożsamościowych.

Zgodnie z kontraktem Canada Media Fund z Canadian Heritage,   liczba projektów finansowanych z dolarów rządowych i prowadzonych przez „ludzi z grup zasługujących na sprawiedliwość”  ma wynieść 45 do 2024 r. Liczba „zrealizowanych projektów” dla osób z tych grup musi wynieść do 2024 r. 25. Ostatecznie do 2024 r. jedna czwarta finansowanych „kluczowych stanowisk kreatywnych” musi być zajmowana przez osoby z wyznaczonych grup.

Te limity finansowania są podobne do nowych wymagań CBC dotyczących różnorodności w zakresie budżetowania.  Umowa rządu z Canada Media Fund przewiduje również   20 milionów dolarów  dla osób z grup domagających się równości, co odnosi się do osób, które identyfikują się jako kobiety, Indianie, Métysi, Eskimosi, “urasowieni” 2SLGBTQ+, osoby niepełnosprawne  W zasadzie wszyscy poza białymi heteroseksualnymi zdrowymi mężczyznami są traktowani przez fundusz w specjalny sposób.

Wymienione  grupy są chronione przez zasady „pozycjonowania narracyjnego”, które weszły w życie w tym roku. Jeśli główny bohater, główny wątek fabularny lub tematyka mają cokolwiek wspólnego z powyższymi grupami, twórcy muszą albo należeć do tej grupy, albo podjąć „kompleksowe działania w celu tworzenia treści w sposób odpowiedzialny, przemyślany i bez szkody”.

Ubiegający się o określone granty muszą podpisać oświadczenie o zgodzie z polityką narracyjną i przedstawić plan zgodności, jeśli ich prace mają coś wspólnego z powyższymi grupami.

za National Post