Minister dziedzictwa Pablo Rodriguez chce zmienić misję 2700 kanadyjskich muzeów (oraz galerii sztuki, archiwów, zabytków, ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych), które w przeszłości skupiały się na prezentacji kultury; ich nowa misja prawdopodobnie będzie dotyczyć zmian klimatu i tożsamości.

Historia ma zostać przepisana, aby uwzględnić współczesną politykę – a wszystko przy wsparciu podatków publicznych – czytamy w National Post.

Do czerwca trwają konsultacje w sprawie ogólnokrajowej polityki muzealnej. Wcześniej od 1990 r. obowiązywała ta sama polityka muzeów. Jej głównym priorytetem była poprawa ochrony zbiorów oraz publiczny dostęp do nich.

„Od tego czasu kanadyjskie społeczeństwo zmieniło się i pojawiły się nowe priorytety”, czytamy w dokumencie  Canadian Heritage , który stanowi tło konsultacji. „Polityka z 1990 r. nie uwzględnia ważnych zmian społecznych, takich jak pojednanie z ludnością rdzenną, zajmowanie się kwestiami równości, różnorodności i integracji lub trwającej transformacji cyfrowej”.

Canadian Heritage zawęziło dyskusję na temat nowej polityki do pięciu tematów. Po pierwsze, ma na celu ponowne zbadanie roli muzeów w społeczeństwie. Pyta również, w jaki sposób muzea mogą traktować priorytetowo zrównoważony rozwój finansowy i środowiskowy, pojednanie rdzennych mieszkańców, promocję DEI i tożsamości grup zasługujących na sprawiedliwość, a wreszcie „zachowanie i dostęp jako podstawowe funkcje muzeum” (co wydaje się implikować zmniejszanie kolekcji).

Zastanawiając się nad zmianą roli muzeów w społeczeństwie, Canadian Heritage zwraca uwagę na ich „dziedzictwo kolonialne” oraz oczekiwania współczesnej publiczności dotyczące różnorodności i dostępności. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, Canadian Heritage zwraca uwagę, że muzea znajdują się pod silną presją finansową i że „długoterminowy zrównoważony rozwój może dotyczyć bardziej tego, co muzea oferują, niż tego, co mają w swoich zbiorach”.

„Muzea mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poprzez podnoszenie świadomości na temat wartości dziedzictwa kulturowego i naturalnego Kanady oraz wspieranie branż kreatywnych i zrównoważonej turystyki”, czytamy w dokumencie do dyskusji Canadian Heritage. „Jako wiarygodne źródło informacji, muzea mogą pomóc w edukacji społeczeństwa i zachęcać do debaty na takie tematy, jak zmiana klimatu, równość, różnorodność i integracja”.

Różnorodność, równość i inkluzywność wielokrotnie wspominane w dokumencie konsultacyjnym a nawet poświęca się im osobną sekcję.