Rząd federalny wydał oświadczenie dotyczące zgodności proponowanych zmian w systemie zwalniania za kaucją z Kartą Praw i Swobód. W zeszłym miesiącu minister David Lametti przedstawił ustawę, na mocy której zwalnianie niektórych przestępców skazywanych wielokrotnie za brutalne przestępstwa miałoby być trudniejsze. W takich przypadkach osoba ubiegająca się o zwolnienie musiałaby udowodnić, dlaczego miałaby być wypuszczona.

Prawnicy zaczęli zgłaszać wątpliwości, że nowe prawo może być niezgodne z Kartą, która gwarantuje, że skazanym za popełnienie przestępstw nie będzie się odmawiać zwolnienia za kaucją bez podania „sprawiedliwej przyczyny”.

Według zaproponowanej ustawy odwrócony tryb byłby stosowany wobec przestępców oskarżonych o popełnienie brutalnego przestępstwa z użyciem broni, jeśli ta osoba była wcześniej w ciągu 5 ostatnich lat skazana za podobne przestępstwo. W takich przypadkach prokuratorzy nie musieliby przekonywać sędziów, dlaczego oskarżony powinien pozostać za kratkami. To oskarżony musiałby udowodnić, dlaczego wypuszczenie go za kaucją jest uzasadnione.

Rząd w swoim oświadczeniu o zgodności z Kartą pisze, że proponowana ustawa dotyczy przypadków, gdy istnieje uzasadnione ryzyko, że oskarżony zwolniony za kaucją będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Zdaniem rządu można mówić o „sprawiedliwej przyczynie” odmowy zwolnienia, jeśli taki środek jest stosowany rzadko, w szczególnych przypadkach, i taka odmowa potwierdza prawidłowe funkcjonowanie systemu zwolnień za kaucją.