Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia ogłosiła w piątek, że planuje zakazać stosowanie blokerów dojrzewania poza badaniami klinicznymi , a także w coraz większym stopniu będzie regulować leczenie nieletnich związane ze zmianą płci .

25 -stronicowy dokument dla lekarzy z Wielkiej Brytanii określa, że ​​NHS „przyjmie holistyczne, multidyscyplinarne, zintegrowane podejście do oceny i reagowania na indywidualne potrzeby” i skupi się na „pełnym zaangażowaniu dziecka lub młodej osoby i ich rodziny”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Znaczący odsetek dzieci i młodych ludzi, którzy są  zaniepokojeni kwestiami niezgodności płci, doświadcza w swoim życiu współistniejących problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, neurorozwojowymi i/lub osobistymi, rodzinnymi lub społecznymi. Związek między tymi przejawami a niezgodnością płci może nie być od razu widoczny i często wymaga starannej eksploracji” – czytamy w raporcie.

NHS uznaje również „wzrost rozpowszechnienia potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego” i „zaburzeń neurorozwojowych” wśród młodzieży, które zostały zidentyfikowane jako choroby współistniejące z dysforią płciową. Nowe protokoły wymagają teraz uwzględnienia „ekspertyzy w bezpośredniej ocenie autyzmu, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i innych form neuroróżnorodności” w planie leczenia nieletniego, gdy lekarz zajmuje się dysforią płciową.

Republikanie w Missouri , Luizjanie i na Florydzie podjęli w ostatnich miesiącach kroki w celu wprowadzenia podobnych zakazów dotyczących medycyny zmieniającej płeć dla nieletnich, a kwestia ta stała się głównym tematem kampanii prezydenckiej w 2024 roku.