Z nowego badania wynika, że ​​prywatne kliniki chirurgiczne odgrywają coraz większą rolę w powszechnym systemie opieki zdrowotnej w Quebecu,  – w 2023 r. wykonały jedną na sześć operacji dziennych finansowanych ze środków publicznych.

Z opublikowanego 26 września badania Instytutu Frasera wynika, że ​​liczba operacji dziennych finansowanych przez rząd w prywatnych klinikach wzrosła w Quebecu z 6,1% w 2011 r. do 17,1% w 2023 r.
„Quebec w coraz większym stopniu korzysta z prywatnych klinik w ramach swojego powszechnego systemu opieki zdrowotnej, szczególnie w trakcie i po pandemii Covid-19, aby zmniejszyć zaległości chirurgiczne” – stwierdza w komunikacie prasowym autor badania Yanick Labrie, starszy pracownik instytutu .
Czas oczekiwania na zabiegi chirurgiczne w Kanadzie najwyższy od prawie 30 lat: badanie
„Doświadczenie Quebecu pokazuje, że kliniki prywatne stanowią uzupełnienie, a nie substytut systemu publicznego”.

Pan Labrie zauważył, że wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego wzrosło w następstwie decyzji Sądu Najwyższego Kanady z 2005 roku, która zezwoliła prywatnym klinikom chirurgicznym na wykonywanie wybranych operacji objętych systemem opieki zdrowotnej w Quebecu.

W odpowiedzi na orzeczenie Sądu Najwyższego rząd Quebecu złożył w grudniu 2006 r. projekt ustawy nr 33 zmieniający „Ustawę o usługach zdrowotnych i usługach społecznych”. Umożliwiło to prywatnym klinikom wykonywanie wyłącznie endoprotezoplastyk stawu kolanowego lub biodrowego oraz operacji zaćmy w czasach, gdy czas oczekiwania był „najbardziej problematyczny”.
Z badania wynika, że ​​po wprowadzeniu w 2009 roku nowego rozporządzenia na listę wpisano blisko 50 specjalistycznych zabiegów leczniczych, z czego zdecydowaną większość stanowiły zabiegi kosmetyczne i okulistyczne.

Powołując się na dane Komisji ds. Zdrowia i Nauk Społecznych Quebecu, badanie wykazało, że liczba prywatnych klinik chirurgicznych w Quebecu wzrosła z 45 w pierwszym kwartale 2014 r. do 73 w pierwszym kwartale 2023 r.

Co ważniejsze, zdaniem Labrie, zmiana legislacyjna umożliwiła szpitalom publicznym w Quebecu zawieranie umów z prywatnymi klinikami chirurgicznymi w sprawie zlecania na zewnątrz niektórych operacji, gdy system publiczny nie jest w stanie dotrzymać docelowego czasu oczekiwania.

„Inne prowincje mogą skorzystać z doświadczeń Quebecu w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, aby zobaczyć, co jest możliwe nawet w ramach kanadyjskiej ustawy o zdrowiu” – stwierdzia autor.

„Kanadyjscy pacjenci  powinni mieć takie same możliwości dostępu do terminowej opieki niezależnie od tego, gdzie się znajdują w kraju, w tym do prywatnych klinik, które prosperują w Quebecu”.