Kanadyjski program dla kadetów wojskowych umożliwia obecnie biologicznym mężczyznom podającym się za kobiety dzielenie przestrzeni przeznaczonych wyłącznie dla kobiet z młodymi dziewczętami.

W maju Cadets and Junior Canadian Rangers Group (CJCRG) ogłosiła , że ​​zapewni kadetom udogodnienia w oparciu o ich tożsamość płciową, a nie płeć biologiczną,   zmuszając dziewczęta do dzielenia prywatnych przestrzeni z biologicznymi mężczyznami.

„Młodzież i jej rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o dostępnych możliwościach dotyczących toalet, przebieralni i zakwaterowania na potrzeby zajęć oraz o tym, jak ubiegać się o zakwaterowanie” – stwierdził w oświadczeniu kanadyjski zarząd kadetów (CANCDTGEN).

„Wszystkie osoby zostaną poproszone o dokonanie własnego wyboru dotyczącego toalety/przebieralni, z której chcą korzystać” – czytamy dalej.

W przypadkach, gdy opcje są ograniczone, CANCDTGEN stwierdza dalej, że dowódcy mogliby wyznaczyć jedną toaletę do użytku dla wszystkich, zapewnić przebieralnie i prysznice z zasłonami zapewniającymi prywatność lub ustalić stałe godziny korzystania z obiektu.

Według CANCDTGEN przepisy mają na celu sprawienie, aby kadeci czuli się mile widziani, cenieni i bezpieczni poprzez stworzenie środowiska wolnego od dyskryminacji, nadużyć i molestowania.

Stwierdzono, że „będzie to wspierać integracyjne środowisko, w którym wszyscy ludzie będą mogli czuć się na siłach, aby być autentycznymi sobą; możliwość bezpiecznego i mieć wygodnego demonstrowania tożsamości płciowej oraz wyboru sposobu wyrażania płci”.

CANCDTGEN ujawniło ponadto, że trwa przegląd polityk, procesów i materiałów pomocniczych, aby zapewnić większe „włączenie płci”. CANCDTGEN nie wspomniał jednak, czy podjęto jakiekolwiek środki w celu wsparcia kadetek, które mogą czuć się niekomfortowo, musząc dzielić takie przestrzenie, jak łazienki, prysznice i przebieralnie, z biologicznymi mężczyznami.

Przepisy nakładają ponadto obowiązek określania wszystkich kadetów za pomocą „preferowanych” zaimków. CANCDTGEN wyjaśnił, że jeśli zaimki kadeta są nieznane, należy się do nich odnosić poprzez stopień i nazwisko lub zaimki neutralne pod względem płci w oparciu o indywidualne preferencje.

„W celu uzyskania dalszego wsparcia lub pytań dotyczących włączenia płci personel powinien skontaktować się ze swoim dowództwem w celu uzyskania dalszych wskazówek ” – stwierdzają przepisy.

za lifesite news