Historyczny rekord! Liczba zarejestrowanych do głosowania za granicą przekroczyła 500 tysięcy.  W Ontario po raz pierwszy będzie można głosować również poza konsulatem RP w dwóch komisjach utworzonych w Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Mississaudze

Niestety głosy Polonii zasadniczo nie mają większego znaczenia – stwierdza na X dziennikarz Cezary Gmyz –  Od zawsze Polonia głosuje na okręg warszawski nr 19 i jej preferencje są podobne jak w miasteczku Wilanów. Nigdy nie dało to żadnego dodatkowego mandatu Platformie a tylko raz jej odebrało, kiedy głosy Polonii zadecydowały o mandacie dla Kukiza.  (…) Nawet jeśli w obwodach zagranicznych głosowałoby pół pierdylirada Polaków to nie zmieni to liczby mandatów jakie są wzięcia w obwodzie warszawskim. I jeszcze jednak przykra konstatacja. Nigdy wyniki w Warszawie nie zadecydowały o ostatecznym wyniku

Inaczej jest jednak z referendum i z wyborami do Senatu. Odpowiadamy na następujące pytania referendalne:

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?