Sanktuarium maryjne w Toronto przeznaczone do rozbiórki otrzymało status miejsca dziedzictwa historycznego.

8 listopada Rada Miasta Toronto przyjęła nowelizację sporządzoną przez Radę ds. Ochrony spuścizny Toronto,  która uznaje Maryjne Sanktuarium Wdzięczności przy 3100 Weston Rd, North York,  za obiekt dziedzictwa kulturowego, zapobiegając tym samym jego zniszczeniu.

„To święta ziemia” – powiedziała dziś LifeSiteNews Angela Carboni, założycielka i dyrektor Centrum Zasobów Rodzinnych św. Bernadetty, organizacji charytatywnej działającej przy sanktuarium.

„Czuję, że w ten sposób Bóg dociera do ludzi, którzy Go nie znają, aby powiedzieć: «Jestem tu dla ciebie w trudnym czasie»” – kontynuowała, opowiadając historie o uzdrowieniach w sanktuarium.

Zgodnie z nowym przeznaczeniem budową lub rozbiórką nieruchomości musi zarządzać Wydział Planowania Miasta Toronto w porozumieniu z Rejestrem Dziedzictwa i Urzędem Ochrony Regionu Toronto.

Status dziedzictwa obejmuje budynki na terenie posiadłości, takie jak kościół i szkoła, boiska do piłki nożnej

Zakon św. Bazylego Wielkiego św. Jozafata, będący właścicielem terenu, chce sprzedać posiadłość. W odpowiedzi wierni katolicy zaapelowali o uratowanie sanktuarium, tłumacząc, że stało się ono miejscem pokoju i modlitwy w tętniącym życiem mieście.

Carboni powiedziała, że od czasu upublicznienia informacji o planowanej sprzedaży co wieczór organizowane są spotkania modlitewne. Dodała, że ​​obecnie są dwie osoby, które chcą kupić ziemię i zachować sanktuarium.