Sąd Najwyższy Kanady orzekł w niedawnej sprawie o napaść na tle seksualnym, że “problematyczne” było dla sędziego sądu niższej instancji odnoszenie się do domniemanej ofiary jako “kobiety”, sugerując, że bardziej odpowiednim terminem powinna być “osoba z waginą”.

W orzeczeniu opublikowanym w piątek sędzia Sheilah Martin napisała, że użycie słowa “kobieta” przez sędziego mogło “być niefortunne i spowodować zamieszanie”.

Martin nie precyzuje, dlaczego słowo “kobieta” jest mylące, ale następny fragment jej decyzji odnosi się do skarżącej jako “osoby z waginą”. Warto zauważyć, że ani jedna osoba w całej sprawie nie jest identyfikowana jako osoba transpłciowa, a skarżąca jest przez cały czas określana jako “ona”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W rzeczywistości ta decyzja może być pierwszym przypadkiem, kiedy wyrażenie “osoba z waginą” pojawiło się w kanadyjskim orzeczeniu sądowym. Wyszukiwanie tego terminu w bazie danych prowadzonej przez Kanadyjski Instytut Informacji Prawnej (Canadian Legal Information Institute) prowadzi jedynie do decyzji sędzi Martin w sprawie R. v. Kruk.