Andrzej Kumor komentuje zalecenia policji, by unikać konfrontacji ze złodziejami