Według danych Statistics Canada średnia stawka godzinowa dla kanadyjskich pracowników wynosi obecnie nieco poniżej 35 dolarów.

Oznacza to wzrost o 4,7 procent, czyli 1,57 dolara rok do roku, jak wynika z badania siły roboczej z kwietnia 2024 r., po wzroście o 5,1 procent w marcu.
StatsCan zauważył, że liczba godzin przepracowanych przez Kanadyjczyków również wzrosła – w kwietniu o 0,8 proc. i o 1,2 proc. w porównaniu z 12 miesiącami wcześniej.

Zatrudnienie w całej Kanadzie wzrosło w kwietniu o 90 000, czyli 0,4 procent, utrzymując się na poziomie 61,4 procent po około sześciu miesiącach spadku. Stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie 6,1 proc.

Eksperci twierdzą, że liczby te mogą mieć wpływ na decyzję Banku Kanady o ewentualnym obniżeniu stóp procentowych tego lata.

Według kanadyjskiego urzędu statystycznego zmiany w większości prowincji były niewielkie, w czterech prowincjach odnotowano wzrost zatrudnienia, w tym w Ontario, gdzie dodano 25 000 miejsc pracy, czyli 0,3%; Kolumbia Brytyjska, dodanie 23 000, czyli 0,8 procent; Quebec, skok o 19 000, czyli 0,4 procent; i Nowy Brunszwik, w którym na siłę roboczą weszło 7800 osób, co stanowi 2 procent.
Wzrost zatrudnienia nastąpił w przypadku mężczyzn i kobiet w wieku od 25 do 54 lat, co stanowi wzrost o 41 000, czyli 0,6% wśród mężczyzn i 27 000, czyli 0,4% w przypadku kobiet. Młodsi ludzie, w wieku od 15 do 24 lat, również odnotowali wzrost zatrudnienia do 39 000, czyli 2,8%.

W przypadku kobiet w wieku powyżej 55 lat odsetek ten spadł o 0,8 procent, czyli 16 000, natomiast w przypadku pozostałych kategorii wiekowych zmiany były niewielkie – wynika z raportu.

Liczba stanowisk pracy w zawodach specjalistycznych, naukowych i technicznych wzrosła w kwietniu o 26 000, czyli o 1,3 procent, a tuż za nimi znajdują się usługi związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem – 24 000 nowych pracowników, czyli 2,2 procent. W sektorach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej zatrudniono dodatkowo 17 000 pracowników, co stanowi 0,6%, a w branży zasobów naturalnych powstało 7700 miejsc pracy, czyli 2,3%. Jednak w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej liczba pracowników spadła o 5000, czyli o 3,1%.

Jak podaje Statistics Canada, duża część zysków dotyczyła zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, co spowodowało utworzenie 50 000 miejsc pracy, czyli 1,4 procent. Od kwietnia 2023 r. w gospodarce powstało 104 000 miejsc pracy, czyli 2,9 proc.. Liczba miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin wzrosła o 1,7 proc., czyli 273 000.