W Albercie od przyszłego roku szkolnego na osobiste urządzenia mobilne uczniów zostaną nałożone ograniczenia, ponieważ szkodzą one nauce i zdrowiu psychicznemu uczniów

„Korzystanie z telefonów komórkowych budzi poważne obawy i należy podjąć dodatkowe środki, aby ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych w naszych klasach” – zapowiedział Minister Edukacji Demetrios Nicolaides podczas poniedziałkowej konferencji w Calgary.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Uczniowie nie będą już mogli korzystać z osobistych urządzeń mobilnych podczas zajęć, a  dostęp do serwisów społecznościowych w szkołach będzie ograniczony”.

Podobne ograniczenia rozważane są także w innych prowincjach.

Nicolaides stwierdził,  że zmiany zmniejszą czynniki rozpraszające, zmaksymalizują wykorzystanie czasu zajęć  i ograniczą zjawisko cyberprzemocy.

Urządzenia objęte zakazem to:

Telefony komórkowe;
Smartfony;
Inteligentne zegarki;
Słuchawki; I
Inne osobiste urządzenia elektroniczne.
Sytuacje, w których uczniowie będą mogli korzystać z tych urządzeń, będą ograniczone do względów medycznych,  specjalnych potrzeb edukacyjnych lub jeśli zaleci to nauczyciel lub dyrektor w indywidualnym przypadku.

Zasady te mają zastosowanie do wszystkich władz szkół publicznych, katolickich, francuskojęzycznych  i niezależnych.