Z szacunków parlamentarnego urzędnika budżetowego (PBO) wynika, że ​​w tym roku pilotażowa usługa automatycznego wypełniania zeznań podatkowych zmusi  Ottawę do wypłacenia w ciągu pierwszych pięciu lat ponad 8,5 miliarda dolarów z tytułu nieodbieranych świadczeń  .
Analiza PBO, opublikowana 13 czerwca, opiera się na założeniach dotyczących usługi automatycznego składania zeznań podatkowych świadczonej przez Canada Revenue Agency (CRA), która wypełniałaby zeznania podatkowe osób, które nie złożyły zeznań  w danym roku podatkowym, a dla których agencja posiada w swoich dokumentach wystarczająco informacji, aby to zrobić.

Organ nadzoru fiskalnego oszacował, że jeśli CRA wdroży tę usługę w tym roku, kwota dodatkowych świadczeń rządowych, które mogłyby zostać wypłacone osobom, które nie zgłoszą się  z rozliczeniami, będzie wynosić od 1,6 miliarda dolarów w roku podatkowym 2024–25 do 1,8 miliarda dolarów w roku 2028–29 . .
Szacunki te obejmują kanadyjski zasiłek na dziecko, kanadyjski zasiłek dla pracowników oraz ulgę w zakresie podatku od towarów i usług,  podatku od sprzedaży, czyli świadczeń do skorzystania z których konieczne jest złożenie zeznania podatkowego.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Ponadto koszty administracyjne wdrożenia i obsługi systemu będą kosztować Ottawę szacunkowo 57 milionów dolarów w latach 2024–25 i wzrosną do 65 milionów dolarów w latach 2028–29 .
Wypłaty świadczeń plus koszty administracyjne spowodowałyby, że całkowity koszt systemu wyniósłby prawie 9 miliardów dolarów w okresie pięciu lat.

Od 2018 r. agencja podatkowa oferuje zautomatyzowaną usługę, która umożliwia Kanadyjczykom o niskich dochodach złożenie zeznania podatkowego telefonicznie, poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. W budżecie na rok 2023 Ottawa ogłosiła, że ​​do roku 2025 zwiększy liczbę Kanadyjczyków uprawnionych do korzystania z usługi SimpleFile by Phone do dwóch milionów. W budżecie wskazano również, że począwszy od 2024 r. CRA będzie oferować w ramach pilotażu zautomatyzowany system składania zeznań podatkowych, aby zwiększyć zdolność do zapewnienia świadczeń rządowych tym, którzy  nie złożą zeznania.

Na początku maja CRA potwierdziła, że ​​przeprowadzi pilotaż usług automatycznego składania wniosków skierowanych do osób o niższych dochodach , które albo nigdy nie złożyły rozliczenia podatkowego, albo mają lukę w historii składania wniosków. Agencja podała, że ​​od tego lata będzie wysyłać zaproszenia do Kanadyjczyków.
W raporcie PBO wskazano, że automatyczne składanie zeznań podatkowych zwiększyłoby również liczbę gospodarstw domowych  korzystających z kanadyjskiego rabatu węglowego (CCR) w tych prowincjach, w których 93 procent wpływów z federalnych opłat paliwowych jest zwracanych gospodarstwom domowym za pośrednictwem CCR. Należą do nich wszystkie prowincje z wyjątkiem Quebecu i Kolumbii Brytyjskiej.