Sędzia sądu w Ontario uchylił wyrok skazujący kobietę za odmowę testu PCR na COVID-19 w przełomowym orzeczeniu, powołując się na bezprawne egzekwowanie ustawy o kwarantannie.

 

Brampton, Ontario – W przełomowym orzeczeniu prawnym sędzia Ontario Court of Justice Paul Monahan uchylił wyrok skazujący  Meththę Fernando, która została wcześniej uznana za winną niedopełnienia obowiązku wykonania nakazu wydanego na podstawie sekcji 58 ustawy o kwarantannie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Pani Fernando została oskarżona po tym, jak odmówiła poddania się losowemu testowi na COVID-19 po przybyciu na międzynarodowe lotnisko Pearson 9 kwietnia 2022 r. Mimo zaszczepienia odmówiła wykonania testu wymazu z nosa, który miał zostać przeprowadzony przez funkcjonariusza Agencji Zdrowia Publicznego Kanady, Joshuę Roxasa.

Jej odmowa doprowadziła do skazania i grzywny w łącznej wysokości 6255 dol.. Fernando, reprezentowany przez Christophera Weisdorfa, osobę niebędącą prawnikiem,   odwołała się od wyroku, kwestionując podstawy prawne, na podstawie których nakazano wykonanie testu wymazu z nosa.

Centralnym punktem apelacji był argument, że ustawa o kwarantannie nie upoważniała do stosowania technologii kontroli obejmującej wprowadzanie jakiegokolwiek instrumentu do ciała podróżnego.

Sędzia Monahan orzekł na korzyść pani Fernando, wskazując na przepisy sekcji 14 ustawy o kwarantannie, która stanowi, że technologia kontroli nie może obejmować wprowadzania jakiegokolwiek instrumentu lub ciała obcego do ciała podróżnego. Sędzia Monahan orzekł, że patyk  do wymazu z nosa stanowi zarówno instrument, jak i ciało obce, co czyni wymóg przeprowadzenia takiego testu niezgodnym z prawem.

„Moim zdaniem patyk  do wymazu z nosa jest „instrumentem” lub „ciałem obcym”. Moim zdaniem ustawa o kwarantannie nie zezwalała funkcjonariuszowi kontroli, w tym przypadku panu Roxasowi, na żądanie, aby pani Fernando została przetestowana na lotnisku poprzez wprowadzenie do jej jamy nosowej patyka do pobrania wymazu z nosa” — stwierdził sędzia Monahan w swoim orzeczeniu.

W rezultacie tej interpretacji sędzia Monahan uchylił decyzję sędziego pokoju i wydał orzeczenie o niewinności   Fernando.

Canadian Independent rozmawiał z Chrisem Weisdorfem, który reprezentował   Fernando. Powiedział, że „jest bardzo zadowolony z decyzji” i że „sądzi, że apelacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, ponieważ rząd nie miał żadnych kontrargumentów”. Weisdorf twierdzi, że „rząd nie złożył żadnego pisemnego wniosku” i że „prawdopodobieństwo, że złoży apelację, jest bliskie zeru”.

 

za
The Canadian Independent

Z orzeczeniem można zapoznać się pod poniższym linkiem.

https://t.co/mvGbIEM01h