Wednesday, June 29, 2022

Świą­tecz­na akcja dla rodzin z rezer­wa­tu Six Nations

Po raz kolejny w tym roku Federacja Polek w Kanadzie ogniwo 13 organizuje Świąteczną zbiórkę żywności, ubrań, środków czystości oraz zabawek dla ubogich rodzin...

“Rafał jestem, cześć!”

Napisane w 2013 roku Przed dwoma tygodniami napisałem, że Sioux Lookout wzięło swą nazwę od "góry", z której Odżibuejowie wyglądali Siuksów. Nie chcąc być gołosłownym,...

Kore­spon­den­cja z rezer­wa­tu: Szko­da zimy

Przez cały kwiecień czytałem na Fejsbuku (moje główne medium komunikowania się ze światem zewnętrznym) komentarze znajomych z południa Kanady (Ottawa, Toronto etc.) i z...

Kore­spon­den­cja z rezer­wa­tu: Zawsze może być gorzej

Ostatni tekst poświęciłem narzekaniu o tym, jak mi tu na północy źle, więc dziś – dla równowagi – będzie bardziej pozytywnie. Miejscami. Tylko "miejscami",...

Seks w rezerwacie

Od dłuższego czasu się zabieram do napisania tego tekstu. Zaczynam temat i porzucam. Unikam go. Znajduję tematy...

Kore­spon­den­cja wła­sna z rezer­wa­tu: Z każ­dym rokiem mam mniej nadziei…

Była jedną z tych uczennic, o których można łatwo zapomnieć, że nawet są w klasie. Nie odznaczają się niczym szczególnym. Tak już jest w...