Tłu­my ocze­ku­ją­cych, dwa miej­sca do świę­ce­nia — mimo desz­czo­wej pogo­dy pol­skie rodzi­ny tłum­nie przy­by­ły świę­cić pokar­my w para­fii św. Maky­mi­lia­na Kol­be w Mississaudze