Jakie znaczenie w kraju takim jak Kanada ma zamknięcie w ciągu 10 lat 9000 kościołów? To prawie jedna trzecia budynków należących do wspólnot wyznaniowych, mówi Kendra Fry z Faith and Common Good, grupy, która wspólnie z National Trust of Canada prowadzi projekt „Regeneration Works”. Podaje przykład Hamilton, gdzie na najbliższe 5 lat przewidziano zamknięcie ośmiu świątyń.

W wielu miastach w Ontario kościół to nie tylko dom boży, ale też miejsce, w którym toczy się życie lokalnej wspólnoty, tłumaczy Fry. Kanada ulega zeświecczeniu, ludzie nie chodzą do kościoła tak często, jak kiedyś. Od lat 80. liczba wiernych się zmniejsza, a ich średnia wieku często rośnie. W efekcie zbieranych jest coraz mniej datków, a utrzymanie budynków nie tanieje. Ale kościoły to coś więcej. To miejsce działań organizacji non-profit i grup społecznych, które niekoniecznie mają coś wspólnego z religią, ale pracują na rzecz wspólnego dobra. Dla nich będzie brakowało miejsca. Znikną punkty przedszkolne, sale na zajęcia dla dzieci i seniorów, lokale wyborcze, doskonałe miejsca na koncerty.


PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Fry zwraca też uwagę na rosnącą izolację ludzi. Zamykanie kościołów to odbieranie im miejsc spotkań innych niż domy i miejsca pracy, miejsc, w których buduje się poczucie przynależności. Świątynie są też symbolem okolicy, punktem charakterystycznym, może symbolem piękna i sztuki.

Fry i jej współpracownicy starają się ratować kościoły przed zamknięciem. Rozmawiają z grupami wyznaniowymi, organizują warsztaty, szukają sposobów na pozyskanie pieniędzy. Pozyskiwanie funduszy dla wspólnot religijnych na utrzymanie budynków religijnych nie jest jednak łatwe. Kanada nie łoży na religię. Czasem można coś dostać z Trillium Foundation, ale na projekty niezwiązane z religią. Czasem trafią się pieniądze na programy dla seniorów lub coś w tym rodzaju, mówi Fry. Zachęca do wypełniania ankiety Community Spaces in Faith Places, która składa się z 21 pytań o korzystanie z budynków religijnych – bo na początku każdej rozmowy z władzami miast czy potencjalnymi sponsorami trzeba przedstawić konkretne dane.