Kana­dyj­ska cze­ko­la­da rodem z Polski

Coraz czę­ściej dostaw­cy tanich rze­czy na rynek szu­ka­ją pro­du­cen­tów poza Chi­na­mi, jed­nym z  takich kra­jów jest Pol­ska i oto mamy w Dol­la­ra­mie “kana­dyj­ską” cze­ko­la­dę z… Polski.