Narodowy Bank Polski zrealizował strategiczne decyzje Zarządu NBP o znacznym zwiększeniu zasobów złota w rezerwach dewizowych – podaje portal wgospodarce.pl. W latach 2018-2019 zasoby złota NBP zostały zwiększone o 125,7 ton i obecnie wynoszą 228,6 ton. Blisko połowa polskiego złota (100 ton) zostanie sprowadzona do kraju i będzie przechowywana w skarbcach NBP. NBP posiada obecnie 228,6 ton złota – informuje komunikat Narodowego Banku Polskiego, ogłoszony punktualnie w piątek o 14.00.

W tym roku zasoby NBP zasiliło 100 ton złota. Wcześniej 25,7 ton złota NBP kupił w roku 2018. Dzięki zakupom zrealizowanym w ostatnich 12 miesiącach, za kadencji prof. Adama Glapińskiego, NBP przesunął się z 34. na 22. pozycję wśród banków centralnych na świecie i z 15. na 11. miejsce w Europie, wyprzedzając wszystkie kraje regionu.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU 

Złoto jest „najbardziej rezerwowym” z aktywów rezerwowych: dywersyfikuje ryzyko geopolityczne i stanowi swoistą kotwicę zaufania, szczególnie w czasach napięć i kryzy-sów. W przypadku Polski to jednak wyjątkowo dobra sytuacja gospodarcza i stały, silny przyrost rezerw dewizowych (o ponad 30 mld euro w ciągu ostatnich pięciu lat) pozwoliły na zwiększenie polskich zasobów złota, które będzie wzmacniać wiarygodność i zabezpieczać siłę finansową  kraju nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach.

Jako składnik oficjalnych aktywów rezerwowych, złoto NBP spełnia międzynarodowe standardy czystości i ma postać sztab London Good Delivery. Złoto NBP w Banku Anglii jest utrzymywane na tzw. allocated account, tj. każda sztaba przypisana do rachunku NBP jest jednoznacznie identyfikowalna, posiada unikatowy numer seryjny i znak rafinera. Najwyższa jakość złota NBP oraz wysokie standardy jego przechowywania zostały do-datkowo potwierdzone podczas inspekcji przeprowadzonej przez pracowników NBP w Bank of England w czerwcu br.

Warto dodać, że Kanada pozbyła się w 2016  wszystkich rezerw złota.