Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie zamówiło  Mszę św. za  OJCZYZNĘ I OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ   13 października br. o  godz. 12.00 w kościele Sacred Heart w Guelph.

Podczas nabożeństwa odczytano sześć  intencji za Ojczyznę i Rodaków.

W kanonie Mszy świętej po przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew Pańską kapłan modli się za zmarłych. – mówił podczas Mszy św Komendant Stowarzyszenia Grzegorz Waśniewski. – Dołączmy również nasze błagalne wołanie za tymi, którzy oddali życie za Boga i Ojczyznę podczas II wojny światowej i w okresie komunistycznego zniewolenia. Niech te sześć zniczy złożonych pod krzyżem z tablicami upamiętnią ofiarę męczeńskiej śmierci naszych Rodaków. Módlmy się o ich zbawienie wieczne.

1. Za żołnierzy poległych w czasie wojny obronnej w 1939 roku – bohaterów Westerplatte, Bitwy nad Bzurą, spod Wizny, Mławy, Mokrej, obrońców Warszawy i Twierdzy Brzeskiej, samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie generała Franciszka Kleeberga i wielu innych bitwach  z niemieckim i sowieckim agresorem

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

2. Za wszystkich mieszkańców Kresów Wschodnich pomordowanych przez siepaczy NKWD i zmarłych na „nieludzkiej ziemi” podczas zsyłek do sowieckich łagrów oraz bestialsko zamęczonych przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku banderowskiego OUN i UPA

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

3. Za żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, heroicznych powstańców warszawskich i bezbronną ludność stolicy Polski

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

4. Za ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych tak licznie tworzonych przez hitlerowskiego okupanta na terenach naszej Ojczyzny, a szczególnie zapomnianego KL Warschau, którego liczba ofiar jest pomniejszana i zniekształcana przez zwolenników żydowskiego „holokaustu”

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

5. Za wszystkich pomordowanych po doznanych okrutnych torturach w powojennych kazamatach bolszewickiego NKWD i więzieniach komunistycznej bezpieki oraz za żołnierzy wyklętych, którzy nie złożyli broni, będąc do końca wierni przysiędze Bogu i Ojczyźnie

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

6. Za bohaterskich  polskich  żołnierzy  walczących  na  wszystkich frontach II wojny światowej, poległych na straży honoru i godności Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz tych, którzy ich wspierali materialnie i duchowo

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…