Według  badań Statistics Canada, nieco ponad milion Kanadyjczyków jeździ z pracy do pracy i pracuje średnio 50 godzin tygodniowo.

Od 1978 r.liczba osób pracujących na kilku stanowiskach prawie się podwoiła, gwałtownie rosnąc w latach 80. XX wieku, a w 2018 roku osiągając poziom 5,7% wszystkich zatrudnionych .

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Raport wskazuje, że kobiety, osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin i osoby w wieku młode są bardziej skłonne do wykonywania wielu prac.

„Ludzie angażują się w kolejne prace z różnych powodów, np. z konieczności finansowej, w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia lub zdobywania umiejętności i wiedzy specjalistycznej w innych zawodach”, piszą autorzy raportu.

Według raportu osoby, które wykonują więcej niż jedną pracę, zazwyczaj pracują w zdominowanych przez kobiety sektorach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz usługach edukacyjnych.

Podczas gdy raport Statistics Canada nie daje wglądu w sytuację finansową tych pracowników, niedawna ankieta przeprowadzona przez Bank of Canada wykazała, że ​​jedna trzecia Kanadyjczyków postanowiła podjąć dodatkowe zatrudnienie  taką jak jazda samochodem,  sprzątanie domu i opieka nad dziećmi , w wyniku złych warunków ekonomicznych.