Bank of Canada obniżył w środę  krajowe i globalne prognozy wzrostu, stwierdzając, że gospodarka kanadyjska będzie w coraz większym stopniu “testowana” przez konflikty handlowe. Zgodnie z oczekiwaniami Bank utrzymał swoją kluczową stopę procentową na poziomie 1,75%, .

Bank centralny, który od października 2018 r. Utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie, informuje że obecny poziom stymulacji ekonomicznej jest odpowiedni i nie zapowiedział dodatkowych posunięć.

Bank skorygował kanadyjską prognozę wzrostu w 2019 r. do 1,5% z 1,3%, zmniejszając jednocześnie prognozy na 2020 i 2021 r.do 1,7% z odpowiednio 1,9% i 1,8% z 2,0%.

Wskazał na słabszy popyt zagraniczny, niepewność handlu i niższe wydatki rządowe w Albercie, głównej prowincji produkującej ropę w kraju. Dodał, że zatrudnienie nadal jest na wysokim poziomie, a płace rosną.