Historyczna wizyta Kanclerz Angeli Merkel w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu zbiega się z innym wydarzeniem, które zaplanowane zostało nazajutrz po tej wizycie. Tym razem w Tarnowie – miejscu, które związane jest ściśle z genezą KL Auschwitz.

7 grudnia br. (sobota) w tym drugim co do wielkości małopolskim mieście odbędzie się zjazd założycielski Społecznego Komitetu Obchodów Rocznicy Pierwszego Transportu Polskich Więźniów do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. – Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Na apel wystosowany kilka dni temu w imieniu grupy inicjatorów tego przedsięwzięcia i zamieszczony w mediach społecznościowych, odpowiedzieli już przedstawiciele kilkudziesięciu środowisk i organizacji społecznych z Polski i zagranicy, potwierdzając swoje przybycie na zjazd. Wyrazy poparcia dla tej inicjatywy spływają do nas codziennie z całego świata.

Impulsem do powołania Komitetu jest chęć przygotowania jak najpełniejszego programu obchodów zbliżającej się 80. rocznicy pierwszego transportu do KL Auschwitz. Natomiast celem tworzonego Komitetu jest podjęcie konsekwentnych działań, które mają doprowadzić do trwałego podniesienia rangi i upowszechnienia obchodów święta państwowego 14 czerwca. Zostało ono ustanowione przez polski Sejm 13 lat temu, jako efekt wieloletnich starań b. więźniów I Transportu skupionych wokół Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, w rocznicę pierwszej deportacji do największego niemieckiego obozu zagłady, którego uczestnikami byli polscy więźniowie polityczni, przede wszystkim uczestnicy tworzącego się ruchu oporu.

Obóz KL Auschwitz, który stanął na ziemiach podbitych, bezpośrednio włączonych do III Rzeszy, został bowiem stworzony przez Niemców dla Polaków. Polacy byli pierwszymi ofiarami tego obozu, przez kolejne dwa lata stanowiąc tu zdecydowaną większość przetrzymywanych i mordowanych. Polscy obywatele stanowili także większość ofiar tego gigantycznego miejsca zagłady w całym okresie jego funkcjonowania. Fakty te są albo nieznane opinii międzynarodowej, albo w dziwny sposób marginalizowane.

Miejsce naszego spotkania także nie jest przypadkowe. To miejsce symboliczne. Tarnów to nie tylko miejsce, skąd 14 czerwca 1940 r. wyruszył pierwszy transport więźniów do KL Auschwitz, ale także miejsce, w którym już 28 sierpnia 1939 r. śmierć – w wyniku wybuchu bomby podłożonej przez niemieckich dywersantów na tamtejszym dworcu kolejowym – poniosło 20 osób. Regularne działania wojenne rozpoczęły się cztery dni później, ale ofiary tego zamachu na pewno nie były ofiarami czasu pokoju.
Musimy to jeszcze raz wyraźnie podkreślić: pierwsze ofiary wojennej hekatomby rozpętanej przez Niemców to byli Polacy. Żadne inne państwo i społeczeństwo nie poniosło w czasie II wojny światowej takich strat procentowych w ludności, jak Polska.

W imieniu inicjatorów

Barbara Gautier Wojnarowska
b. polska więźniarka KL Auschwitz nr obozowy 83638
uczestniczka spotkania z Kanclerz Angelą Merkel w Oświęcimiu
Prezes Stowarzyszenia Kontynuatorów Pamięci
o Zagładzie Narodu Polskiego – Prawo do Prawdy


Drodzy przyjaciele !

Zbliża się okrągła rocznica dramatycznego wydarzenia, którym Tarnów “wjechał” do historii powszechnej. Wydarzenia, które co prawda doczekało się kilkanaście lat temu corocznego upamiętnienia w postaci Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, ale nie doczekało się – jak dotąd – tak spektakularnych i powszechnych obchodów jak inne ważne narodowe rocznice. Nie doczekało się również konsekwentnego zainteresowania i odpowiedniej promocji ze strony najwyższych władz RP, czego dowodem jest brak obecności głowy państwa na wszystkich dotychczasowych obchodach tej rocznicy w Tarnowie i Oświęcimiu.

W ten sposób marnuje się potencjał daty 14 czerwca 1940, jako naturalnego narzędzia do odpierania coraz liczniejszych aktów fałszowania historii II wojny światowej, w tym przedstawiania naszego narodu nie jako ofiar niemieckich zbrodni, ale jako ich sprawców lub dobrowolnych pomocników zbrodniarzy.

Mamy nadzieję, że obchody 80. rocznicy pierwszej deportacji do KL Auschwitz – bo oczywiście o nich piszemy – zmienią coś w tym smutnym obrazie na lepsze. Nie możemy już jednak polegać wyłącznie na nadziei.

Pamięć o tym, że największy NIEMIECKI obóz zagłady powstał z myślą o polskich więźniach – patriotach i to oni przez kolejne dwa lata stanowili tam zdecydowaną większość przetrzymywanych i mordowanych, wciąż napotyka na liczne problemy. Również na terenie samego obozu, stanowiącego dziś jedno z najbardziej znanych na świecie muzeów.
Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku wielu innych niemieckich kacetów i pozostałych miejsc dokonywania niezmierzonych niemieckich zbrodni na polskich obywatelach.

Dlatego z przyjaciółmi z całego kraju i zagranicy powołujemy – pod przewodnictwem b. więźniarki KL Auschwitz, prezes Stowarzyszenia “Prawo do Prawdy” Pani Barbary Wojnarowskiej Gautier nr obozowy 83638 – Społeczny Komitet Obchodów 14 czerwca 2020. Jego zadaniem będzie poszerzenie programu i stały lobbing na rzecz organizacji możliwie godnych i pełnych uroczystości. Takich, które włączą do ich przeżycia nie tylko społeczności lokalne Tarnowa, Oświęcimia oraz środowiska bezpośrednio zainteresowane tą tematyką, ale całą wspólnotę narodową, rozchodząc się szerokim echem po świecie.

Nikogo nie wykluczamy. Każdy dobry pomysł i każda życzliwa para rąk się w tym szlachetnym, ambitnym dziele przydadzą.
Prosimy, zgłaszajcie się do udziału w zjeździe założycielskim Komitetu i jego pracach.
Deklaracje (wraz z krótką informacją o sobie i reprezentowanym przez siebie środowisku/ ruchu/ stowarzyszeniu) można składać pod adresem: kontakt@14czerwca.pl

Prosimy także o składanie deklaracji współpracy i pomocy w nagłośnieniu naszej inicjatywy. Chcemy, aby w pierwszej fazie informacja o niej dotarła do wszystkich organizacji i osób zainteresowanych udziałem w Komitecie, a uzgodnione przez Komitet szczegóły tej inicjatywy trafiły potem do wszystkich naszych rodaków w kraju i zagranicą.
Czekamy na Was i Waszą pomoc!

W imieniu inicjatorów powołania Komitetu i gospodarzy zjazdu założycielskiego
Barbara Wojnarowska Gautier
Piotr Dziża