W sobotę 7 grudnia w polskiej szkole sobotniej im. M. Kopernika w Mississaudze odbyły się tradycyjne Jasełka, sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi. Występy nagrodzono gromkimi oklaskami. Zebranych przywitał dyrektor szkoły Tamer Butros, modlitwę poprowadził kapelan szkoły o. Paweł Pilarczyk OMI, życzenia przekazała również p.konsul z Konsulatu w Toronto.