Z badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Toronto Sun wynika, że aż 71 proc. ontaryjczyków opowiada się za połączeniem katolickich i publicznych kuratoriów oświaty. Ankietowani uważają, że taki ruch pomógłby w podniesieniu efektywności działania wydziałów oświaty, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze trafiłyby do szkół.

Pomysł połączenia kuratoriów generalnie popierają ankietowani ze wszystkich grup wiekowych, przy czym najwyraźniej zaznacza się poparcie osób starszych i zamożnych. Najmniej entuzjazmu wyrażają osoby w wieku od 18 do 34 roku życia i ci, którzy zarabiają mniej niż 50 000 dolarów rocznie.

Do szkół katolickich uczęszcza około 30 proc. ontaryjskich uczniów i co ciekawe połączenia kuratoriów nie popiera około 30 proc. badanych.

Rząd premiera Forda odrzucił pomysł połączenia wydziałów oświaty. Szkolnictwo katolickie jest gwarantowane przez konsytucję.

W ankiecie przeprowadzonej 4 grudnia wzięły udział 593 dorosłe osoby. Błąd statystyczny wynosi 4,6 proc.