Wolny rynek? Piękna idea! Niestety odległa od tego jak działają realne prawa wymiany gospodarczej handlu, wolny rynek jako ideologia często służy uzasadnieniu eksploatacji słabszych przez tych, którzy reguły wolnego rynku ustalają i je kontrolują. Ideologia wolnorynkowa m.in. posłużyła do uzasadnienia kradzieży polskiego majątku narodowego w latach 80 i 90. ub. wieku i uzyskania akceptacji polskiego społeczeństwa planu eksploatacji Polski. Wideokomentarz Andrzeja Kumora