Federalne fundusze przeznaczone na usuwanie szkód klęsk żywiołowych są obciążane na ponad 430 milionów dolarów rocznie. Według danych przekazanych przez Public Safety Canada w roku 2016-17 wypłacono 485,8 miliona dolarów, w 2017-18 – 494,9 mln, a w 2018-19 – 309,5 mln.

Średnia z wcześniejszych pięciu lat wynosiła 360 milionów dol., co stanowiło z kolei kwotę trzy razy wyższą od średniej z pięciu lat poprzednich. Program rozpoczęto w 1970 roku i łącznie wypłacono 5,4 miliarda dol., przy czym 1,3 miliarda przypada na ostatnie trzy lata.

Pomoc z programu federalnego nadchodzi wtedy, gdy koszty związane z usuwaniem skutków np. powodzi czy pożarów lasów przekraczają wcześniej zarezerwowane na ten cel kwoty obliczane na podstawie liczby ludności danej prowincji lub terytorium.

80 proc. wypłat z ostatnich trzech lat dotyczyło wiosennych powodzi i dużych burz. Pozostałe to pożary lasów i jedna burza śnieżna.

Rządy prowincji mają pół roku na złożenie wniosku w ramach programu Disaster Financial Assistance, ale na pomoc czasem czekają kilka lat.