“Wojna handlowa” przynosi efekty. Deficyt USA w handlu towarowym z Chinami zmniejszył się w ubiegłym roku aż o 74 mld dol. i spadł do najniższego poziomu od 2014 r.

W 2019 r. Stany Zjednoczone odnotowały 345,6 mld dol. deficytu w dwustronnym handlu towarowym z Chinami. Oznacza to, że w drugim roku wojny handlowej (i pierwszym, gdy karne cła nałożone na towary sprowadzane zza Muru obowiązywały pełne 12 miesięcy) Amerykanie zmniejszyli ujemne saldo o rekordowe 73,9 mld dol., czyli o ponad jedną szóstą. Spadek deficytu nastąpił  przede wszystkim za sprawą obniżenia importu towarów z Chin – spadł on o 11 proc. do 452 mld dol. w ubiegłym roku z 540 mld dol. w 2018 r. Jeszcze mocniej procentowo (o 16 proc.) obniżył się eksport do Państwa Środka – do 107 mld dol. z 120 mld dol.

Spadek nierównowagi potwierdzają również dane chińskie. Według Pekinu Państwo Środka zanotowało w ubiegłym roku 296 mld dol. nadwyżki w handlu z USA.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Deficyt w wymianie międzynarodowej sięgnął 2,9 proc. PKB USA wobec 3 proc. w 2018 r.  za bankier.pl