Rząd Ontario ustąpił w negocjacjach ze związkami nauczycieli  ze wzrostu liczebności klas i wymagań dotyczących e-learningu w trakcie najnowszej rundy negocjacji.

Minister edukacji Stephen Lecce poinformował, że rząd oferuje teraz wzrost średniej wielkości klas licealnych do 23, tylko o jednego ucznia więcej w porównaniu do zeszłorocznych poziomów.

W marcu zeszłego roku, rząd ogłosił, że zwiększy średnią liczbę uczniów w klasach szkół średnich z 22 do 28, co doprowadziłoby do zmniejszenia liczby nauczycieli w systemie i wymagałoby od uczniów wzięcia udziału w czterech kursach e-learningowych.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Rząd częściowo wycofał się w obu kwestiach w zeszłym roku, ale związki powiedziały, że ustępstwa nie posunęły się wystarczająco daleko i  nasilały strajki.

Lecce twierdzi obecnie, że kursy e-learningowe nie będą wymagane do ukończenia nauki.

Wszystkie cztery główne związki nauczycieli zaangażowały się w różne strajki podczas tej spornej rundy negocjacji, a Lecce utrzymywał, że głównym celem związków jest wyższe wynagrodzenie.

Związki domagają się około dwóch procent rocznego wzrostu wynagrodzeń, ale rząd Ontario uchwalił przepisy ograniczające podwyżki dla pracowników sektora publicznego o jeden procent rocznie przez trzy lata.