Koro­na­wi­rus to nie jest kata­stro­fa — to nowe wyzwa­nie w zmie­nia­ją­cym się świecie.