Premier stwierdził, że nadzwyczajne czasy wymagają nadwyczajnych środków. Pakiet obejmuje m.in. odroczenie płatności podatków i dopłaty do wynagrodzeń dla małych firm

 

Pakiet obejmuje 27 miliardów dol. w ramach wsparcia bezpośredniego i kolejne 55 miliardów dol.na wsparcie płynności biznesowej dzięki odroczeniom podatkowym.

Łącznie  pakiet stanowi ponad trzy procent PKB Kanady. Trudeau powiedział, że głębokie wydatki nie doprowadzą kraju do recesji, stwierdzając, że   „ostrożne” decyzje podejmowane w ciągu minionych pięciu lat dały Kanadzie solidne podstawy gospodarcze do przetrwania kryzysu.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Parlament może zostać zwołany już w przyszłym tygodniu, aby uchwalić ustawodawstwo wprowadzające nowe środki fiskalne.

Wsparcie ma na celu pomóc Kanadyjczykom zapłacić za czynsz i artykuły spożywcze, pomóc firmom w utrzymaniu płynności finansowej oraz w stabilizacji gospodarki. Trudeau powiedział, że pieniądze mogą zacząć płynąć już za kilka tygodni.

„Bez względu na to, kim jesteś i co robisz, jest to czas, w którym powinieneś skupić się na swoim zdrowiu i zdrowiu swoich sąsiadów, nie na tym, czy stracisz pracę, czy starczy ci na artykuły spożywcze i leki ”- powiedział.

Plan pomocy nadzwyczajnej obejmuje:

Tymczasowe zwiększenie wypłat zasiłku na dziecko w Kanadzie, zapewniając dodatkowo 2 miliardy dol.

Nowy Emergency Care Benefit  w wysokości do 900 dol. co dwa tygodnie, do 15 tygodni, w celu zapewnienia wsparcia dochodu pracownikom, w tym samozatrudnionym, którzy muszą pozostać w domu i nie kwalifikują się do płatnego zwolnienia chorobowego lub ubezpieczenia od utraty pracy.

Nowy zasiłek Emergency Support Benefit, zapewniający do 5 miliardów dolarów wsparcia pracownikom, którzy nie kwalifikują się do EI a którzy są zagrożeni bezrobociem.

Sześciomiesięczna, nieoprocentowana ulga w spłacie pożyczek studenckich.

Podwojenie programu opieki dla bezdomnych.

Wydłużenie terminu składania deklaracji podatkowych do 1 czerwca.

Umożliwienie podatnikom odroczenia do 31 sierpnia, płatności  które będą należne po dniu dzisiejszym a przed wrześniem.

305 milionów dolarów na nowy fundusz wsparcia społeczności tubylczych, który ma zaspokoić pilne potrzeby społeczności Indian, Inuitów i Métysów.

Inne środki obejmują kredyt GST dla Kanadyjczyków o niskich dochodach oraz specjalne wsparcie dla bezdomnych i schronisk pomagających ludziom uciekającym przed przemocą w rodzinie lub ze względu nas płeć.

Trudeau powiedział, że  jest przekonany, że środki te szybko przejdą w parlamencie.

 

Dr Theresa Tam, dyrektor ds. Zdrowia publicznego w Kanadzie, powiedziała dzisiaj, że obecnie w Kanadzie jest 598 przypadków i osiem powiązanych zgonów. Powiedziała, że ​​oznacza to „gwałtowny wzrost” liczby przypadków i wskazuje na rozprzestrzenianie się społeczności.

Powiedziała, że ​​Kanadyjczycy nie powinni w tym czasie zapraszać innych do swoich domów i powinni pracować z domu tam, gdzie to możliwe.

 

Dzisiaj Kanada i Stany Zjednoczone zawarły bezprecedensową umowę o zamknięciu wspólnej granicy dla turystów i odwiedzających.