Rząd Ontario będzie wymagał od osób, którym stawiane są zarzuty zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności, aby się przedstawiały funkcjonariuszowi .

Zarządzenie ma zmusić osoby do podania nazwiska, daty urodzenia i adresu urzędnikowi prowincujnemu.

Nakazy nadzwyczajne obejmują zamknięcie wszystkich nieistotnych przedsiębiorstw, zakaz imprez publicznych lub spotkań towarzyskich z więcej niż pięcioma osobami oraz podnoszenie  cen na niezbędne produkty, takie jak środki dezynfekujące.

Jeśli nie podamy danych osobiwych, możemy zostać ukarani grzywną w wysokości 750 dol  za nieprzestrzeganie zarządzenia lub 1000 dol. za utrudnienie pracy policji i innych organów.