Obozowanie na ziemiach należących do Korony jest zabronione – podał w sobotę 11 kwietnia rząd Ontario

Rząd Ontario ogłosił zakaz biwakowania na terenach państwowych. Oto szczegóły:

Pomimo jakichkolwiek przepisów ustawowych lub wykonawczych, które stanowią inaczej, biwakowanie na terenach publicznych jest zabronione przez cały czas trwania ogłoszonego stanu wyjątkowego i obejmuje zajmowanie jakichkolwiek terenów publicznych w rozumieniu ustawy o terenach publicznych, w tym:

terenów państwowych pokrytych wodą lub lodem lub jednym i drugim

do celów rekreacyjnych, noclegów na świeżym powietrzu i obejmuje ustawianie na terenach publicznych wszelkiego sprzętu wykorzystywanego do rekreacji na świeżym powietrzu, takiego jak namiot, przyczepa, przyczepa z namiotem, pojazd rekreacyjny, przyczepa kempingowa i wszelkie jednostki pływające pozwalające  na zakwaterowanie na noc.

Dozwolone działania:
wędrówka

lub korzystanie z terenów publicznych w innych  dozwolonych celach
określonych w ustawie, jak biwakowanie w celu korzystania z praw ludności rdzennej
Rozporządzenie wydano na podstawie Ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności