W związku ze znaczną liczbą przypadków zakażenia koronawirusem w domach opieki długoterminowej, rząd federalny przypomina takim placówkom, by wdrożyły najnowsze wytyczne.

Dr Theresa Tam zauważyła, że sytuacja jest różna w różnych prowincjach, chociaż w skali całego kraju prawie połowa chorych na COVID-19 zakaziła się w domu opieki lub rezydencji dla seniorów. Stwierdziła, że liczba zakażeń w takich ośrodkach będzie rosła, nawet gdy pandemia zacznie zwalniać.

Minister ds. seniorów Deb Schulte podczaskonferencji prasowej przypomniała, że krytyczne jest przestrzeganie nowych wytycznych. Podkreśliła, że sformułowanie ich nie ma na celu wytykania błędów presonelowi placówek, ale ma wprowadzić ulepszenia tam, gdzie koronawirus obnażył braki. mieszkańcy domów opieki są zagrożeni ze względu na istnienie dużej liczby przestrzeni wspólnych, obsługiwanie wielu osób przez ten sam personel, możliwość wchodzenia osób odwiedzających z zewnątrz oraz przenosiny z innych ośrodków.

W sobotę rząd federalny opublikował wewnętrzne wytyczne dla domów opieki w całym kraju podkreślając, że potrzebny jest przede wszystkim rygor we wpuszczaniu odwiedzających i wolontariuszy. Przed rozpoczęciem zmiany pracownicy powinni być rutynowo badani, podobnie osoby odwiedzające, jeśli rzeczywiście są niezbędne. Pracownicy z objawami COVID-19 nie powinni w ogóle przystępować do pracy. Noszenie masek i innego sprzętu ochrony osobistej powinno być standardem. Należałoby też ograniczyć liczbę pracowników w jednym zakładzie, ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę wyjść i utrzymywać zalecany dystans miedzy osobami podczas posiłków.

Dr Tam powiedziała, że wytyczne zostały sformułowane na podstawie doświadczeń innych krajów i skonsultowane z prowincjami i terytoriami. Zastrzegła, że pewnie będą się zmieniać w miarę rozwoju sytuacji.