Na stronach internetowych polskiego konsulatu w Toronto czytamy:

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, który obchodzony jest 2 maja, Konsulat Generalny RP w Toronto zaprasza dzieci i młodzież zamieszkałą w torontońskim okręgu konsularnym do udziału w konkursie plastycznym on-line zatytułowanym:
„Miejsce w Polsce, które chciałabym/chciałbym zobaczyć”

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych:

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

• przedszkolaki
• 7-10
• 11-14
• 15-18

Termin i warunki uczestnictwa:
– Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę, wykonaną dowolną techniką.
– Termin nadsyłania prac (zdjęcia/skany prac): 29 kwietnia 2020 r. do godziny 18:00
pod adresem: Toronto.rsvp@msz.gov.pl

Spośród nadesłanych prac w każdej grupie wiekowej zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, z których każdy otrzyma nagrodę książkową.

Wszystkie nadesłane prace zaprezentujemy podczas Dnia Polonii i Polaków za Granicą 2 maja br. w wirtualnej galerii w mediach społecznościowych Konsulatu Generalnego RP w Toronto.

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

Wymogi techniczne:
1. Wielkość zdjęcia/skanu, rozdzielczość: skan lub zdjęcie pracy konkursowej w formacie JPG, o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 2 MB;
2. Podpis na pracy: imię, wiek;
3. Do wiadomości jurorów (w mailu): imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy do kontaktu w sprawie przesłania informacji o wynikach konkursu, a także adres pocztowy do wysyłki nagród książkowych;
4. Zgoda rodziców/opiekunów na uczestnictwo w konkursie i opublikowanie pracy uczestnika w mediach społecznościowych Konsulatu Generalnego RP w Toronto.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w treści maila:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………………………….. osoby niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursie plastycznym “Miejsca w Polsce, które chciałabym/chciałbym zobaczyć” w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Konsulat Generalny RP w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd., Toronto.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.”