Piątek 24 kwietnia 2020
za https://radiorodzina.com/2020/04/piatek-24-kwietnia-2020/
OTTAWA – Premier Justin Trudeau ogłosił, że osiągnięto porozumienie ze wszystkimi prowincjami i terytoriami w celu wdrożenia obiecanego programu pomocy czynszowej dla przedsiębiorstw. Program może obniżyć czynsz nawet o 75 procent dla kwalifikujących się małych firm, które zostały dotknięte przez COVID-19, jeśli ich właściciele zgodzą się wziąć w nim udział.

Rząd federalny współpracuje z prowincjami w celu uruchomienia kanadyjskiego programu pomocy w zakresie wynajmu komercyjnego. Ma to pomóc małym firmom w pokryciu czynszów za kwiecień, maj i czerwiec.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Właścicielom nieruchomości komercyjnych oferowane są pożyczki podlegające umorzeniu na pokrycie 50 procent trzech miesięcznych opłat czynszowych. Pożyczki zostaną umorzone, jeśli właściciel nieruchomości zgodzi się obniżyć czynsz kwalifikujących się firm o co najmniej 75 procent w ciągu trzech miesięcy. Pożyczki, które mogą być anulowane, trafiłyby bezpośrednio do pożyczkodawcy hipotecznego.

Przedsiębiorstwa kwalifikujące się do ulgi w czynszu to te, które muszą płacić czynsz mniejszy niż 50 000 dolarów miesięcznie, musiały tymczasowo zaprzestać działalności lub doświadczyły co najmniej 70-procentowego spadku przychodów sprzed COVID-19. Program jest również udostępniany organizacjom non-profit i organizacjom charytatywnym.

Premier powiedział, że wiele firm – w tym te, które musiały teraz zamknąć sklepy, aby przestrzegać wytycznych zdrowotnych – będzie potrzebowało pomocy w ponownym otwarciu się, gdy minie pandemia.

Prowincje uzgodniły, że przejmą do 25 procent całkowitych kosztów i ułatwią realizację programu. Oznacza to, że firmy wynajmujące powierzchnię będą nadal musiały płacić 25 procent miesięcznego czynszu, właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić 25 procent, a rząd federalny i prowincje podzielą pozostałe 50 procent.

Rząd twierdzi, że kanadyjska korporacja hipoteczna i mieszkaniowa będzie zarządzać programem, który ma być „operacyjny” do połowy maja. Chodzi o to, aby właściciele nieruchomości komercyjnych obniżali czynsze dla swoich najemców i otrzymali pomoc z mocą wsteczną za kwiecień i maj.