KOLEJNE ROZPORZĄDZENIE RZĄDU ONTARIO DOTYCZĄCE PODPISYWANIA TESTAMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W CZASIE EPIDEMII

Obecny tekst jest szóstym z serii artykułów poruszających tematy prawne, które w chwili zaskoczenia przez COVID-19 nabrały szczególnego znaczenia.

22 kwietnia rząd Prowincji Ontario wprowadził rozporządzenie kontynuujące rozporządzenie z 7 kwietnia, o którym pisaliśmy poprzednio, które ustaliło nowe przepisy dotyczące możliwości podpisywania testamentów i pełnomocnictw.

Rozporządzenia te wprowadziły tymczasową procedurę umożliwiającą podpisywanie testamentów (Wills) pełnomocnictw (Powers of Attorney) w obecności dwóch świadków, którzy w chwili składania podpisu przez osobę sporządzającą te dokumenty są z nią w kontakcie wizualnym przy pomocy „technologii komunikacji audio-wizualnej”.

Ponieważ istnieje wymóg sporządzania i posiadania tych dokumentów w wersji oryginalnej, oraz aby znajdowały się na nich oryginalne podpisy, natychmiast pojawiło się pytanie, jaki dokument będzie oryginałem, jeżeli trzy osoby (czyli osoba podpisująca i dwoje świadków), które muszą w tym samym czasie złożyć podpisy nie znajdują się w tym samym miejscu.

Rozporządzenie z 22 kwietnia jest bardziej precyzyjne niż poprzednie i pozwala, aby oryginał stanowiły dwa lub trzy osobne identyczne dokumenty, z których każdy jest podpisany w tym samym czasie w innym miejscu, lecz wszystkie zostaną potem skompletowane w całość jako jeden oryginał. A zatem rozporządzenie pozwala na podpisanie jednego dokumentu na zasadzie tzw. countreparts. Jak informowaliśmy poprzednio, przynajmniej jeden ze świadków musi posiadać licencję na podstawie Law Society Act.

Co prawda nie jest to umieszczone w rozporządzeniu, lecz, przynajmniej w przypadku testamentu, koniecznym będzie w przyszłości złożenie oświadczenia pod przysięgą przynajmniej przez jednego ze świadków poświadczającego okoliczności sporządzenia danego dokumentu (tzw. Affidavit of Execution).

Rozporządzenie z 22 kwietnia dopuszcza również możliwość istnienia drobnych różnic w formacie lub wyglądzie podpisywanych dokumentów, które potem będą połączone jako oryginał. Różnice te nie mogą jednak dotyczyć zasadniczej treści dokumentu, lecz jedynie jego formatu lub tym podobnych drobnych różnic.

Osoby, które chcą skorzystać z tej możliwości sporządzenia testamentu lub pełnomocnictw muszą ponadto być świadome, iż rozporządzenia te są tymczasowe. Omawiane rozporządzenie będzie automatycznie odwołane 6 maja, jeżeli jego ważność nie zostanie przedłużona, co oznacza, iż należy się koniecznie upewnić, że jest ono dalej obowiązujące, jeżeli planuje się sporządzić te dokumenty 6 maja lub później.

Janusz Puzniak
Barrister and Solicitor
416-999-3023