To państwo nie zdało egzaminu

Kiedy będzie można otworzyć biznesy, kiedy będzie można otworzyć kościoły? Rząd Ontario ma plan, który niczego nie planuje i nie podaje  konkretnych warunków.