Kanadyjska agencja szpiegowska obawia się, ze proponowane zmiany w Privacy Act negatywnie wpłyną na możliwości działań operacyjnych. Zbieranie i używanie danych dotyczących obywateli może być utrudnione.

Canadian Security Intelligence Service pisze o swoich obawach w nocie kierowanej do departamentu sprawiedliwości. Pismo zostało ujawnione na zasadzie prawa o dostępie do informacji. CSIS zaleca, by wprowadzając zmiany stosować określenie “krytycznego interesu publicznego” i w tym świetle patrzeć na działalność wywiadowczą. Dyrektor agencji David Vigneault zwraca szczególną uwagę na próbę zdefiniowania w prawie “danych osobowych” i sformułowania definicji zbyt szeroko i zbyt ogólnie, co może znacznie utrudnić pracę wywiadu.

Privacy Act określa, jak agencje federalne zbierają, wykorzystują i udostępniają dane osobowe. Mówi także o prawie do wglądu we własne dane i o dokonywaniu ewentualnych korekt.