Lekarze w Alberta Health Services twierdzą, że osoby używające odkażacza, nie powinny pozostawiać go zbyt długo w swoich samochodach, ponieważ może to doprowadzić do pożaru.

Mycie rąk mydłem i ciepłą wodą jest nadal najlepszym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, ale  nie zawsze jest to praktyczne, gdy jest się poza domem lub w miejscu pracy. W związku z tym wiele osób korzysta z produktów do dezynfekcji rąk jako alternatywy dla mycia rąk, gdy są poza domem”, napisali Yiu i McDougall

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Ponieważ środków do dezynfekcji rąk brakuje, wiele browarów, gorzelni i przedsiębiorstw lokalnych zaczęło wytwarzać własne produkty o wysokiej zawartości alkoholu, które  powinny wynosić od 60 do 90 procent.

Nie należy przechowywać takich środków dezynfekujących w samochodzie przez dłuższy czas.

„Przy dłuższej ekspozycji na wysokie temperatury alkohol   ostatecznie wyparuje, powodując utratę skuteczności” – napisali. „Dodatkowo istnieje ryzyko pożaru podczas przechowywania odkażacza do rąk w samochodzie.

„W ekstremalnym upale odkażacz może zapalić się z powodu wysokiej zawartości alkoholu.”

 

Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej w Stanach Zjednoczonych również wydało ostrzeżenie w połowie kwietnia o takiej możliwości.