Nowym proboszczem parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mississaudze zostaje o. Jacek Nosowicz OMI z Winnipegu oto jego życiorys:

Ojciec Jacek urodził się  24 października 1963 roku. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Elektrycznej w Toruniu przez trzy lata pracował jako monter w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji, kontynuując zarazem naukę w wieczorowym Technikum Elektrycznym. Rok 1984 to początek jego oblackiego prenowicjatu w Markowicach, potem był nowicjat na Świętym Krzyżu i pierwsze śluby zakonne złożone w dniu 8 września 1986 roku. Studia filozoficzno-teologiczne w Obrze oraz sakrament kapłaństwa przyjęty 20 czerwca 1992 roku uzdolnił go do pełnienia posługi duchowej, którą rozpoczął jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łebie.
W roku 1993 wyslano o. Jacka na staż pastoralny i naukę języka do Francji, a rok później oddelegowano go do do pracy misyjnej w Kamerunie. Przez siedem lat był proboszczem w Salcombe w diecezji Yokadouma – zamieszkałej w większości przez Pigmejów. W roku 2001 o. Jacek zostaje proboszczem w Sanktuarium Matki Boskiej w Figuil w diecezji Garoua na północy Kamerunu. Rok 2003 przynosi nowe zadania: obediencje do Prowincji Wniebowzięcia NMP w Kanadzie. Najpierw pracuje w parafii Św. Maksymiliana w Mississauga, a od września 2004 roku w parafii Św. Kazimierza w Toronto. Następnie do roku 2011 był proboszczem w parafii Św. Kazimierza w Vancouver i na następne sześć lat znow powrocil do Św. Kazimierza w Toronto już jako proboszcz. 25 rok jego kapłaństwa przynosi kolejna zmiane, o. Jacek udaje sie do Winnipeg do parafii Świętego Ducha.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Z parafii Kolbego odchodzi również o. Paweł Pilarczyk, który prowadził zajęcia z dziećmi i był kapelanem polskiej szkoły.

O. Paweł Pilarczyk odchodzi na rok nauki języka angielskiego do Prince George w BC, do angielskiej parafii. Pożegnanie o. proboszcza i o. Pawła planowane jest na 28 sierpnia.

Inne zmiany – w ogłoszeniach duszpasterskich do odsłuchania poniżej: