Większość pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej MiWay w Mississaudze będzie zobowiązana do noszenia maski od 2 lipca, ale reguła ta nie będzie  egzekwowana przez   służby porządkowe.

Decyzja aby wprowadzić wymóg,  niemedycznych masek w środkach komunikacji miejskiej, została przegłosowana przez radnych Mississaugi na posiedzeniu w dniu 10 czerwca i ma na celu umożliwienie zajęcia rzez pasażerów do 50 procent pojemności w autobusach miejskich, przy jednoczesnym złagodzeniu fizycznych wymagań dotyczących dystansowania się w transporcie.

Dzieci w wieku poniżej dwóch lat oraz osoby niepełnosprawne i chore,  nie będą do tego zobowiązane.

Miasto planuje tymczasowo rozdać maski pasażerom MiWay,  miasto będzie też zachęcać  do korzystania z kart Presto zamiast biletów gotówkowych.

Powróci również wejście tylko przednimi drzwiami, a autobusy MiWay zostaną wyposażone w nowe oznakowanie.

Oprócz nakładania masek na twarz, rada zatwierdziła także przywrócenie taryf od 2 lipca. Od 21 marca MiWay jest wolny od opłat i obsługuje mniejszą liczbę tras.