Sąd Rejonowy w Kościanie uznał, że nałożone na Polaków przepisy zobowiłzujące do noszenia masek powinny być wprowadzane w drodze ustawy a nie rozporządzenia. Po drugie – nakaz środków profilaktycznych może dotyczyć tylko chorych bądź podejrzewanych o zachorowanie.

Sprawa dotyczy zdarzenia z 18 kwietnia, gdy jeszcze miało obowiązywać rządowe rozporządzenie o nakazie wychodzenia poza dom wyłącznie z zakrytym nosem i ustami. Nie można było także swobodnie poruszać się w przestrzeni publicznej, poza sprawami niecierpiącymi zwłoki.

Sąd w Kościanie  zgodził się z obwinionym, iż rządowe nakazy i ograniczenia są niezgodnie z prawem.

W związku z tzw. obowiązkiem zakrywania twarzy funkcjonariusze pouczyli ogółem 42 tysiące osób, a mandatami ukarali aż 13 tysięcy.