Prawodawcy stanu Illinois przyjęli ustawę, która na nowo definiuje niepłodność w odniesieniu do homoseksualistów i osób samotnych oraz nakłada obowiązek refundowania przez ubezpieczalnie zapłodnienia in vitro (IVF) i innych usług związanych z niepłodnością dla osób identyfikujących się według LGBT.

Ustawa Illinois 3709 zmienia stanowy kodeks ubezpieczeń, klasyfikując niepłodność jako „niezdolność osoby do reprodukcji jako pojedyncza osoba lub z partnerem bez interwencji medycznej” lub „w inny sposób na podstawie opinii lekarza”. Niepłodność jest obecnie definiowana w prawie stanu Illinois jako  „niemożność poczęcia dziecka po roku niezabezpieczonego stosunku płciowego”.

Usługi, które muszą być pokryte przez ubezpieczycieli dla osób samotnych lub LGBT w ramach rachunku, obejmują „zapłodnienie in vitro, płukanie zarodka macicy, transfer zarodków, sztuczne zapłodnienie, transfer gamet do jajowodu, transfer zygoty do jajowodu i transfer jajowodu dolnego”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Senat stanowy również zatwierdził ustawę.

Demokratyczna Republikanka Margaret Croke z Chicago, która sponsorowała ustawę, zasugerowała, że biologiczna definicja niepłodności w prawie stanu Illinois to „dyskryminacja osób, które chcą zostać rodzicami”.

 

za lifesite news