Ontario w ramach odmrażania gospodarki dopuściło zwiększenie liczby dzieci w punktach daycare. Ministerstwo edukacji do tej pory ograniczało liczbę dzieci w Sali do 10. W poniedziałek dopuszczono zwiększenie grup do 15 dzieci plus personel opieki.

Skład grup musi pozostawać stały przez co najmniej siedem dni, grupy nie mogą mieszać się ze sobą. Również personel ma być przypisany do danej grupy na stałe. Co więcej opiekunowie, według wytycznych ministerstwa, powinni ograniczyć do minimum przechodzenie do innych pomieszczeń i poruszać się po budynku tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.